MAPLAN

När det gäller formsprutning av gummi erbjuder vi maskiner från MAPLAN. Horisontala eller vertikala maskiner med upp till 900 tons (9000 kN) låskraft.


FORMSPRUTNING AV GUMMI

HORIZONTAL

Effektiv: Med stort utbud av avformningsutrustning och borstar

Produktiv: Perfekt för produktion av små precisionsdetaljer i stora serier
Flexibel: Klarar stora som små verktyg
Specialiserad: För stora serier helautomatiskt med minimalt personalbehov
VERTICAL

Modulär: Stort utbud av olika typer av låsenheter och sprutenheter

Produktiv: Kan utrustas med robotar, automatisering och kringutrustning
Flexibel: Insprutning ovanifrån, underifrån eller 2-komponent
Specialiserad: Perfekt för inlägg, t ex gummi+metall-detaljer

C-FRAME

Ergonomisk: Bra arbetshöjd och full tillgänglighet från 3 sidor

Flexibel: Insprutning ovanifrån eller underifrån
Specialiserad: Idealisk för produktion av inlägg och små serier

SMART CONTROL SYSTEMS

Maplans ingenjörer har utvecklat en ny generation av kontrollenheter, C6, baserade på högsta prestanda, användarvänlighet och den senaste tekniken. Här kombineras en stor pekskärm med ett fullt skalbart användargränssnitt, full webbfunktionalitet med HTML5 och en modern och tydlig design. Intelligenta funktioner som cykelkonfigurator och fritt programmerbara knappar.

BESÖK MAPLANS HEMSIDA >