HERBOLD MECKESHEIM

Herbold Meckesheim tillverkar maskiner och system för återvinning av plastavfall från hushåll samt industri. Allt från kvarnar till tvätt, separering och torkning, samt pulverisering av termoplaster.


ÅTERVINNINGS ANLÄGGNINGAR

STORLEKSREDUCERING

Herbold Meckesheim erbjuder lämpliga lösningar för produktionsavfall från plastindustrin. För sorterat och rent plastavfall finns olika typer av maskiner för storleksreducering, t ex granulatorer, rivare, pulvriserare och agglomeratorer samt tillhörande kringutrustning.


Utrustningen är lämpad för bland annat formsprutning, formblåsning, extrudering, skivtillverkning, produktion av fiber, skummade produkter samt gummi.  Allt från små detaljer till stora uppstartsklumpar och stora rör.

Exempel på avfall:
- Kassations- och uppstartsdetaljer
- Kanttrim och uppstartsklumpar
- Rör, profiler och skivor
- Fiber, skum och gummi


återvinning av kontaminerat plastavfall

Återvinning av använd, blandad och kontaminerad plast kräver ofta lite mer. Herbold Meckesheim erbjuder ett stort utbud av allt från fristående maskiner till komplexa tvättlinjer.


Exempel på avfall:
- Lantbruksfilm
- Förpackningsfilm
- Behållare och containers
- Flaskor av polyolefiner
- PET-flaskor

BESÖK HERBOLD MECKESHEIMS HEMSIDA >