COLLIN

Collin utvecklar intelligenta laboratorie- & pilotlinjer i modulära system för så väl tillverkande plastindustrier som forsknings- och utvecklingsinstitut. Utbudet går från småskaliga linjer för grundläggande forskning och medicinteknik till pilotlinjer ända upp till produktionslinjer. Extrudering och formblåsning med tillhörande bearbetningsutrustning.

INTELLIGENTA LABORATORIE- & PILOTLINJER

COLLIN TEACH LINE

Collin Teach Line består av en serie kompakta bordsmaskiner för bearbetning av polymerer, speciellt designade för utbildning och träning, så väl som forskning och utveckling. Med hjälp av linjerna är det möjligt att simulera olika avbrutna eller kontinuerliga processer av plastbearbetning, eller för produktion av prover.

COLLIN LAB LINE

Collin Lab Line består av en serie pressar för polymer film, extrudrar, kompunderare, kalenderverk, filmblåsning, beläggningslinjer, upprullare, vattenbad med mera. Beroende på modell lämpar sig utrustningen för R&D eller mindre produktion.

PILOT / MEDICAL / POLYTEST

Pilotlinjerna finns för blåst film, plan film och sträckfilm.

De medicinska linjerna imponerar med sin extrema precision, homogena process och höga output.

Polytest linjerna består av utrustning för mätning och kontroll av bl a tryckfilter, viskositet och filmkvalitet.

BESÖK COLLINS HEMSIDA >